Services


NPsofts ผลิตและให้คำปรึกษางาน IT ทั้ง Software/Hardware/ จัดทำ Website /Mobile app
นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน และระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบต่างๆNPsofts Photo

Photo Booth


สนุก สุดๆกับการถ่ายภาพ ด้วยบริการบูธถ่ายภาพ และพิมพ์ภาพ เพิ่มความสนุกให้กับ Event ของคุณ สนุกไปกับสีสัน ฉากและ prop มากมาย สนุกทุกภาพ สวยทุกแอค


Let's Get In Touch!