Interactive Media


ผลิต และให้คำปรึกษางาน นวัตกรรม เทคโนโลยี Interactive Media สำหรับงาน event ต่างๆ งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ งานกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกอีเว้นท์เต็มไปด้วยความสุข และความตื่นตา ตื่นใจ ด้วยเทคโนโลยีอาทิ เช่น Touchscreen NFC RFID Sensor Image Mapping Mobile Game และApplication


สะดวกทุกขั้นตอน เพราะเราบริการครอบคลุม และดูแลจัดการทั้งการวางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ ที่จำเป็น และอุปกรณ์สำหรับงานอีเวนม์ ในราคาย่อมเยา

VR(virtual reality) Games and content

Interactive Media

Let's Get In Touch!